Про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Інформаційне оголошення
про проведення конкурсу з відбору
суб’єктів аудиторської діяльності, які
можуть бути призначені для надання
послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності ПрАТ «ЕКОПРОД»  за 2020 рік

Інформація про замовника

Найменування замовника: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД»
Код ЄДРПОУ: 23981928
Місцезнаходження замовника: 85700, Україна, Донецька обл., Волноваський район, м. Волноваха, вул. Центральна, 6В
Контакти замовника: 044-228-25-72; 067-73-85-850

Інформація про процедуру

Дата початку проведення

конкурсу:

10 грудня 2020 року 10:00
Кінцевий строк подання пропозицій: 29 грудня 2020 17:00
Розгляд та оцінювання

наданих пропозицій:

До 18 січня 2021 року

Інформація про послугу

Вид послуги: Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2020 за період 01.01.20-31.12.20   та підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР та ЕБРР
завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності: Виконавець приймає на себе обов’язок з виконання аудиту фінансової звітності Замовника станом на 31.12.2020 р. за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Мета: висловлення Виконавцем незалежної думки про те, чи фінансова звітність Замовника станом на 31.12.2020 р. за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Замовника на 31.12.2020 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»).

Концептуальною основою фінансової звітності, що застосовується Замовником при складанні фінансової звітності, є концептуальна основа загального призначення і достовірного подання згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Виконавець висловлює незалежну думку з урахуванням вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також з урахуванням нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Місце надання послуг:  

85700, Україна, Донецька обл., Волноваський район, м. Волноваха, вул. Центральна, 6В

Період перевірки:  

2020 рік

Термін надання послуг: до 15.04.2021 року
  

Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити:

 

Згідно до Тендерної документації

 

Подати конкурсну пропозицію та документи можна за адресою: 85700, Україна, Донецька обл., Волноваський район, м. Волноваха, вул. Центральна, 6В  та/або на електронну пошту  nataliia.landar@ecoprod.com.ua. (з поміткою «Конкурс аудит»), контактна особа: Ландар Наталія Володимирівна, телефон – 067-73-85-850.  Документи подаються у форматі *.pdf, які дають можливість ідентифікувати суб’єкта аудиторської діяльності. Конкурсна пропозиція має бути підписана уповноваженою особою учасника.

 

Критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності зазначені в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

 

Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.

 

На офіційному веб-сайті ПрАТ «ЕКОПРОД» в мережі Інтернет –  www.ecoprod.com.ua. Ви можете ознайомитися з процесом та умовами проведення Конкурсу та ознайомитися з наступними документами:

  • ПОРЯДОК проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЕКОПРОД»;
  • Тендерна (конкурсна) документація проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЕКОПРОД» за 2020 рік;
  • Скорочена анкета до конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЕКОПРОД» за 2020 рік.

Порядок проведення конкурсу з відбору САД

Тендерна документація_2020

Скорочена анкета до конкурсу з відбору САД_2020

 

Наглядова рада

ПрАТ «ЕКОПРОД»

Оновлено: 09.12.2020 ПрАТ "Екопрод"