Лабораторія

ПрАТ “Екопрод” проводить дослідження насінневого матеріалу.

З питань співробітництва звертайтеся:

Сергій Петрович Коваль

+38 (067) 751-02-27

Водородный показник, по ДСТУ ISO 4077

 • Кольоровість, по ГОСТ 3351
 • Мутність, по ГОСТ 3351
 • Лужність, по ДСТУ ISO 9963
 • Жорсткість, по ДСТУ ISO 6059
 • Сухі рештки, по ГОСТ 18164
 • Аммоній, по ГОСТ 4192
 • Натрій, по ГОСТ 23268
 • Калій, по ГОСТ 23268
 • Магній, по ДСТУ ISO 6059
 • Кальцій, по ДСТУ ISO 6058
 • Залізо, по ГОСТ 4011
 • Марганец, по ГОСТ 4974
 • Хлоріди, по ДСТУ ISO 9297
 • Сульфати, по ГОСТ 4389
 • Нітрати, по ГОСТ 188826
 • Нітріти, по ГОСТ 23268.8
 • Фторіди, по ГОСТ 4389
 • ХПК, по ГОСТ 31859
 • Окислюваність перманганантна., по ГОСТ 23268.12

а також інші показники зазначені у

ДСТУ 7525:2014

 • РН водної витяжки, по ДСТУ ISO 10390
 • РН солевої витяжки, по ГОСТ 26483
 • Азот загальний, по ДСТУ ISO 11261
 • Азот легкогідролізируємий, по ДСТУ 7863
 • Аммоній, по ГОСТ 26489
 • Нітрати, по ГОСТ 26488
 • Нітріфікаційна властивість , по ДСТУ 7538
 • Фосфор загальний, по ДСТУ 4290
 • Фосфор рухомий, по ДСТУ 4115
 • Сірка рухома, по ДСТУ 8347
 • Обмінна кіслотність, по ДСТУ 7910
 • Гідролітична кіслотність, по ДСТУ 7537
 • Загальна сумма поглинених основ, по ГОСТ 27821
 • Органична речовина (гумус), по ДСТУ 4289
 • Гранулометричний склад грунту, по ДСТУ 4730
 • Калій валовий, по ДСТУ 4290
 • Калій рухомий, по ДСТУ 4115

а також інші показники зазначені у

ДСТУ 4362

 • Показник РН, по ГОСТ 27979
 • Азот загальний, по ДСТУ 7911
 • Азот аммонійний, по ДСТУ 7911
 • Волога, по ГОСТ 26713
 • Суха рештка,  по ГОСТ 26713
 • Обмінна кислотність, по ГОСТ 11623
 • Активна кислотність, по ГОСТ 11623
 • Гумінови кислоти, по ДСТУ 7083
 • Попел, по ГОСТ 26714
 • Фосфор, по ГОСТ 26717
 • Органичні речовини, по ДСТУ 8454
 • Калій, по ДСТУ 7949
 • Кальцій, по ГОСТ EN 16198
 • Магній, по ГОСТ EN 16198

а також інші показники зазначені у

ДСТУ 7881

Оновлено: 03.10.2021 ПрАТ "Екопрод"